În cadrul liceului „Aurel Rainu” Fieni, în anul școlar 2023-2024 funcționează următoarele comisii metodice:

 

In cadrul liceului „Aurel Rainu” Fieni, in anul scolar 2022-2023 functioneaza urmatoarele comisii metodice: