Scurt istoric al unităţii şcolare de la înfiinţare până în prezent extras din lucrarea monografică: “Liceul din Fieni la un sfert de veac de existenţă

In anul 1929 lua fiinţă şcoala de ucenici cu durata de 4 ani într-o construcţie proprie numită caminul de ucenici. Şcoala nu avea ateliere proprii, instruirea practică realizându-se în atelierele din incinta Fabricii de ciment Fieni. Ucenicii prin părinţii lor, încheiau cu fabrica „ învoiala de ucenicie” în care patronii condiţionau în favoarea lor , frecventarea şcolii.

Această şcoală a reuşit să califice 5 promoţii de absolvenţi.

În anul 1948 ia fiinţă Şcoala profesională de ucenici, amenajată în incinta Fabricii de ciment , cu ateliere de lăcătuşerie şi atelier electric proprii. Fiecare elev avea locul sau la bancul de lucru, mare lucru la acea vreme.

Şcoala a folosit mai multe vile în asigurarea cazării elevilor veniţi din toate colţurile ţării.

Orient în special pe pregătirea în meserii din industria materialelor de construcţii, şcoala se va completa în anul 1958 cu o secţie licală seral. La început a funcţionat o singură clasă, apoi în anul 1963, prin efortul unor cadre didactice şi cetăţeni se va înfiinţa liceul de cultură generală, mai târziu liceul real-umanist.

A funcţionat până în anul 1974 când s-a transformat în Liceul de chimie industrială , patronat de Ministerul Industriei Lianţilor şi Materialelor de Construcţii. ( M.I.L.M.C.).

Prin comasarea acestuia în anul 1977 cu Liceul real-umanist din localitatea Fieni , a luat fiinţă Liceul Industrial Fieni, având ca bază proprie actualul local B situat in strada Vilelor nr. 13, iar profilurile în care erau pregătiţi elevii erau orientate spre specificul activităţii industriale din oraş şi anume : electrotehnică şi materiale de construcţii.

In anul 1979 baza materială a sporit prin construcţia unui nou local de şcoală cel din strada Republicii , nr. 28.

Liceul industrial Fieni a funcţionat cu această titulatură până în anul 1991 când a primit denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii Fieni.

În anul 201 demersurile privind atribuirea unui nume cu semnificaţie liceului din Fieni s-au concetizat în hotărârea , aprobată de Consiliul local , Consiliul Judetean, precum şi de către MEC, ca noua denumire a unităţii de învăţământ să fie Grupul Şcolar Industrial „ Aurel Rainu” Fieni, după numele primului director al Fabricii de Ciment din Fieni inginer Aurel Rainu.

Din septembrie 2012 noua denumire a unităţii devine Liceul Tehnologic „ Aurel Rainu” Fieni.

Funcţionăm în prezent în două localuri situate la adrese diferite, numite de noi localul A , respectiv B.

Localul A, situat in strada Republicii, nr. 28 are in dotare : 2 sali de clasă, 8 cabinete şi laboratoare, 4 ateliere , 1 sală de sport şi 1 cabinet medical.

Localul B, situat în strada Dr. Nicolae Stefănescu, nr. 13 , are în dotare : 16 săli de clasă, 2 laboratoare, 1 bibliotecă, 1 centru de documentare şi informare, 1 cabinet psihopedagogic.

Cabinetele , laboratoarele şi atelierele au fost dotate prin programul PHARE TVET 2006-2009 iar clădirile unităţilor şcolare reabilitate prin programul de reabilitare al unităţilor de învăţămant cu fonduri de la Consiliul local si Banca Mondială.