– Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Ordin pentru aprobarea  metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar